วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร วัดกรุงเทพ มารี่ รีน

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร วัดกรุงเทพ มารี่ และ รีน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย…

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร วัดกรุงเทพ ไมตรี คลิสเติ้ล

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร ณ วัดพัทยา ไมตรี และ คลิสเติ้ล เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ…

วีดีโอ งานแต่งงาน พิธีทางศาสนา คาทอลิก กรุงเทพ เคลลี่ ปีเตอร์

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน พิธีทางศาสนา คาทอลิก กรุงเทพ เคลลี่ และ ปีเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร กรุงเทพ มาเรีย แอนโตนิโอ

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร กรุงเทพมหานคร มาเรีย และ แอนโตนิโอ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย ทีมงาน…

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร กรุงเทพ สเตฟาน สเตฟานี่

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร หลุยส์ และ เอียน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ…

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน วิลล่า กรุงเทพ อายาโน่ เคน

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน วิลล่า อายาโน่ และ เคน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย…

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร วัดกรุงเทพ เมลิสซ่า จีออร์ดี

ภาพถ่าย  งานพิธี พระประสาทพร ณ วัดกรุงเทพ เมลิสซ่า และ จีออร์ดี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ…