วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด เกาะจำ กระบี่ โจแอนนา ทิโมธี

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เกาะจำ โจแอนนา และ ทิโมธี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…