วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด เกาะช้าง ซิโมเน่ โรเบอร์โต้

วีดีโอ งานพิธีงานแต่งงาน ชายหาด เกาะช้าง ซิโมเน่ โรเบอร์โต้ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัด ตราด ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย…