วีดีโอ งานแต่งงาน ขี่ช้างชายหาด เกาะพะงัน คาร์ลีน แพทตริก

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ขี่ช้างชายหาด เกาะพงัน คาร์ลีน และ แพทตริกเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัด สุราษฎร์ธานีประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย…

วีดีโอ งานแต่งงาน พิธีไทย ชายหาด เกาะพะงัน เจนนี่ ฟิลิป

วีดีโอ งานพิธีแต่งงาน พิธีไทยดั้งเดิม ชายหาด เกาะพะงัน เจนนี่ และ ฟิลิป เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…