ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร วัดเกาะเต่า แคโรลิน่า มาเทียส

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร วัดเกาะเต่า แคโรลิน่า และ มาเทียส เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ…