วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด เกาะเสม็ด หนิงอ้าวเจี่ย ยานซู่

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด เกาะเสม็ด หนิงอ้าวเจี่ย และ ยานซู่ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัด เกาะเสม็ด ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…

วีดีโอ งานแต่งงาน นิกายลูเธอรัน ชายหาด เกาะเสม็ด มิโอ ซาตู

วีดีโอ งานพิธีงานแต่งงาน ชายหาด นิกายลูเธอรัน เกาะเสม็ด มิโอ และ ซาตู เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัด ระยอง ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…