วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร กรุงเทพ มาเรีย แอนโตนิโอ

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร กรุงเทพมหานคร มาเรีย และ แอนโตนิโอ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย ทีมงาน…

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร กรุงเทพ สเตฟาน สเตฟานี่

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร หลุยส์ และ เอียน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ…

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร วัดกรุงเทพ มารี่ รีน

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร วัดกรุงเทพ มารี่ และ รีน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย…