วีดีโอ งานแต่งงาน ขี่ช้างชายหาด เกาะภูเก็ต หลิวซิ่น ยี่เจียจุน

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ขี่ช้างชายหาด เกาะภูเก็ต หลิวซิ่น และ ยี่เจียจุน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…