วีดีโอ งานแต่งงาน ขี่ช้างชายหาด ริมทะเล เกาะภูเก็ต ซานดร้า แจ๊ค

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ขี่ช้างชายหาด ริมทะเล เกาะภูเก็ต ซานดร้า และ แจ๊ค เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัด ภูเก็ตประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…