วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด เกาะสมุย เสียน เคร๊ก

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด เกาะสมุย เสียน และ เคร๊ก เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…