ภาพถ่าย งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เกาะหลีเป๊ะ สตูล ซิลเก้ แอนเดรีย

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เกาะหลีเป๊ะ ซิลเก้ และ แอนเดรีย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…