ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร วัดกรุงเทพ เมลิสซ่า จีออร์ดี

ภาพถ่าย  งานพิธี พระประสาทพร ณ วัดกรุงเทพ เมลิสซ่า และ จีออร์ดี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ…