วีดีโอ งานแต่งงาน พิธีไทย ชายหาด อ่าวไร่เลย์ ทามาร่า วินีเซียส

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด อ่าวไร่เลย์ ทามาร่า และ วินีเซียส เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…

วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด อ่าวไร่เลย์ กระบี่ ลอร่า อ๊อกตาวิโอ

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล อ่าวไร่เลย์ ลอร่า และ อ๊อกตาวิโอ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยานยน ๒๕๕๘ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร อ่าวไร่เลย์ กระบี่ เดโบร่า มาร์กัส

วีดีโอ งานพิธี พระประสาทพร ชายหาด ริมทะเล อ่าวไร่เลย์ เดโบร่า และ มาร์กัส เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…