ภาพถ่าย งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล หัวหิน ทัมลิน กลิน

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล หัวหิน ทัมลิน และ กลิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…