ภาพถ่าย งานแต่งงาน ชายหาด เกาะลันตา กระบี่ ซานดรา มาร์เต้น

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด เกาะลันตา ซานดรา และ มาร์เต้น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…

ภาพถ่าย งานแต่งงาน นิกายลูเธอรัน ชายหาด เกาะลันตา กระบี่

ภาพถ่าย งานพิธีทางศาสนา งานแต่งงาน นิกายลูเธอรัน เกาะลันตา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ โดย ทีมงาน…

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร ริมทะเล เกาะลันตา กระบี่ ซิโมน่า มาเร๊ก

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร ริมทะเล เกาะลันตา ซิโมน่า และ มาเร๊ก เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…

ภาพถ่าย งานแต่งงาน ชายหาด เกาะลันตา กระบี่ คิม เควิน

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เกาะลันตา คิม และ เควิน เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…