ภาพถ่าย งานแต่งงาน ชายหาด เกาะภูเก็ต พิล่าร์ เทอเรนซ์

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เกาะภูเก็ต พิล่าร์ และ เทอเรนซ์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…

ภาพถ่าย งานแต่งงาน ริมทะเล ชายหาด เกาะภูเก็ต เคย์ชาน เดล

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เกาะภูเก็ต เคย์ชาน และ เดล เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร วัดภูเก็ต เดนิส คริสโตเฟอร์

ภาพถ่าย งานพิธี พระประสาทพร วัดภูเก็ต เดนิส และ คริสโตเฟอร์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ…

ภาพถ่าย งานแต่งงาน ชายหาด ภูเก็ต รูบีโด ดยุคชาน

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เกาะภูเก็ต รูบีโด และ ดยุคชาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…