วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด เกาะผักเบี้ย พาเมล่า ไคล์

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด เกาะผักเบี้ย พาเมล่า และ ไคล์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…