วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด เกาะหลีเป๊ะ ราเชล ลอเรนซ์

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด เกาะหลีเป๊ะ เรนาต้า และ เฮลิโอ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัด สตูล ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…