วีดีโอ งานแต่งงาน นิกายลูเธอรัน ชายหาด เกาะเสม็ด มิโอ ซาตู

วีดีโอ งานพิธีงานแต่งงาน ชายหาด นิกายลูเธอรัน เกาะเสม็ด มิโอ และ ซาตู เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัด ระยอง ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…