วีดีโอ งานแต่งงาน ชายหาด อ่าวไร่เลย์ กระบี่ พิธีทางศาสนา เอลิซาเบธ วอร์เรน

วีดีโอ งานพิธี พิธีทางศาสนา งานแต่งงาน ชายหาด อ่าวไร่เลย์ เอลิซาเบธ และ วอร์เรน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จังหวัด กระบี่ ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…