วีดีโอ งานแต่งงาน ริมน้ำตก เกาะภูเก็ต ไบรอันน่า เจฟฟรี่

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน ริมน้ำตก เกาะภูเก็ต ไบรอันน่า และ เจฟฟรี่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน น้ำตก ภูเก็ต เอมี่ เจอร์ราด

วีดีโอ งานพิธี งานแต่งงาน น้ำตก เกาะภูเก็ต เอมี่ และ เจอร์ราด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ…