ภาพถ่าย งานแต่งงาน ชายหาด เขาหลัก พังงา บีทริกซ์ โจเซฟ

ภาพถ่าย งานพิธี งานแต่งงาน ชายหาด ริมทะเล เขาหลัก บีทริกซ์ และ โจเซฟ เมื่อวันที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัด พังงา ประเทศไทย ดำเนินการ วางแผนงาน ประกอบพิธี ถ่ายภาพ…